Hartelijk welkom
Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van de Boston Terriër Club Nederland.
Donderdag 12 september 2019. Aanvang 20.00 uur.
Zalencentrum “de Bongerd”.
Flessestraat 54, 6666 CR Heteren.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen en Ingekomen stukken
3. Notulen van de A.L.V. 22-06-2018*
4. Financiën* - Financieel verslag - Begroting 2019 en 2020 - Verslag Kascontrolecommissie - Vaststellen contributie 2020 - Verkiezing kascontrolecommissie
5. Jaarverslagen van de vereniging*
6. Fokbegeleidingsplan
7. Rondvraag
8. Sluiting
De documenten die behoren bij de met * zijn, voor leden, op te vragen bij het secretariaat.

De Kampioensschap Clubmatch 2019 wordt gehouden op 27 Oktober. Keurmeester Dhr G. van den Bosch.


Locatie is 'Den Durpsherd' te Berlicum inschrijven kan vanaf 19 augustus.

klik op de queen en download de inschrijving nu!

bekers

U vindt op deze website informatie over

  • Ras en rasstandaard
  • De jaarlijke kampioensclubmatch
  • Fokkers aangesloten bij de BTCN
  • Het verenigingsfokreglement
  • Lidmaatschap en hoe u lid kunt worden
  • Bestuur, statuten en huishoudelijk reglement
  • foto
  • foto
  • foto
  • foto


Privacy


Wij gaan heel zorgvuldig om met uw gegevens.
Hoe wij omgaan met privacy- en persoonsgegevens staat beschreven in ons privacyreglement. Zie daarvoor het tabblad hierboven.

 logo

Historie

Boston Terriër Club Nederland (BTCN) Opgericht 19 november 1961
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit


De Boston Terriër Club Nederland is een vereniging voor liefhebbers en kenners van Boston Terriërs en is lid van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied te Amsterdam.rvblogo

Volg ons via:

Ereleden

Erevoorzitter
V.A. van Raamsdonk

Ereleden
† D.J. van der Molen
A.G. Westhof
G.B.J. Legtenberg
R. Geerlings-Reinders
Th.A.M. Geerlings
M. Cooymans

© BTCN Design en beheer Sikora Consultancy