De laatste nieuwtjes
foto paspoort
* 18-06-2019 * Update: overleg Raad van Beheer met rasverenigingen van kortsnuitige rassen op 17 juni jl.

Tijdens het overleg van afgelopen maandag is met een aantal rasverenigingen gesproken over waar we nu staan met de fokkerij van rassen met een korte voorsnuit en hoe wij de
toekomst van de fokkerij voor deze rassen op een verantwoorde wijze kunnen continueren in Nederland. De overheid heeft duidelijke grenzen aangegeven voor de fokkerij van rassen
met een korte voorsnuit in Nederland. De Raad van Beheer zal in overleg met de rasverenigingen tot goede en wetenschappelijk onderbouwde fokbegeleidingsplannen komen die aantonen dat het fokken van honden met een korte voorsnuit onder bepaalde voorwaarden mogelijk moet zijn, zonder dat concessies gedaan worden aan de gezondheid van deze rassen. Zo moet het met maatwerk per ras mogelijk
blijven om te fokken met stamboomhonden. Fokkerij is alleen mogelijk door middel van een goede samenwerking met de fokkers en rasverenigingen. De fokker is immers eindverantwoordelijk. Met de rasverenigingen is gesproken over oplossingsrichtingen waarbij per ras regels gesteld worden op o.a. het gebied van aankeuringen, gezondheidsscreenings, conditietesten en het inzetten van look-alikes en outcross.
Iedereen is er van overtuigd dat samenwerken nodig is om per ras tot een breed gedragen fokbegeleidingsplan te komen. Er is een tijdelijke commissie samengesteld met een vertegenwoordiging van de belangrijkste kortsnuitige rassen. Deze commissie gaat samen met de Raad van Beheer een concept
voorbereiden van het fokbegeleidingsplan. Uitgangspunt daarbij is dat het concept past binnen de door de overheid gestelde voorwaarden, rekening houdend met de gezondheidsstatus en
populatiediversiteit van het ras. Het streven is om 1 augustus 2019 de fokbegeleidingsplannen per ras uitgewerkt te hebben. Deze gezamenlijke fokprogramma’s worden verwerkt in een plan van aanpak dat zal worden
aangeboden aan het Ministerie. Vooraf zal door de rasverenigingen een draagvlakpeiling onder de leden plaatsvinden.
Ik vertrouw erop U hiermee van dienst te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Gabr Kolster & John Wauben | bestuur Raad van Beheer


* 29-05-2019 * De BTCN volgt het protocol van de Raad van Beheer inzake het voorstel met betrekking tot de nieuwe wet aangaande de fok met kortsnuitigen.
Na deze vergaderingen en overleg met de aangesloten fokkers volgt er een besluit over een plan van aanpak.* 30-10-2018* Een kleine serie foto's van de kampioensclubmatch 28 oktober 2018 in Berlicum

 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto

Klik op onderstaande foto voor de complete uitslagenlijst.
Keurmeester dhr. Wulteputte.kcm2018
 logo

Historie

Boston Terriër Club Nederland (BTCN) Opgericht 19 november 1961
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit


De Boston Terriër Club Nederland is een vereniging voor liefhebbers en kenners van Boston Terriërs en is lid van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied te Amsterdam.rvblogo

Volg ons via:

Ereleden

Erevoorzitter
V.A. van Raamsdonk

Ereleden
† D.J. van der Molen
A.G. Westhof
G.B.J. Legtenberg
R. Geerlings-Reinders
Th.A.M. Geerlings
M. Cooymans

© BTCN Design en beheer Sikora Consultancy