Contributie


Geachte leden, vergeet u niet de contributie voor 2019 te betalen?
De penningmeester zal u heel dankbaar zijn.


Aanvraag lidmaatschap


Indien u lid wilt worden van de Boston Terriër Club Nederland dan dient u op het plaatje te klikken, het formulier te downloaden, in te vullen en te verzenden naar de secretaris

 logo

Historie

Boston Terriër Club Nederland (BTCN) Opgericht 19 november 1961
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit


De Boston Terriër Club Nederland is een vereniging voor liefhebbers en kenners van Boston Terriërs en is lid van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied te Amsterdam.rvblogo

Volg ons via:

Ereleden

Erevoorzitter
V.A. van Raamsdonk

Ereleden
† D.J. van der Molen
A.G. Westhof
G.B.J. Legtenberg
R. Geerlings-Reinders
Th.A.M. Geerlings
M. Cooymans

© BTCN Design en beheer Sikora Consultancy